ANDORIA-MOT na Międzynarodowym Kongresie Silników Spalinowych w Krakowie
(20-23.05.2007)


Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
i towarzysząca mu wystawa były okazją prezentacji własnych osiągnięć i wymiany doświadczeń z czołowymi naukowcami i praktykami silnikowymi z całego świata. Fachowcy
z Działu Konstrukcyjnego Andoria-Mot, wzięli udział w dyskusjach naukowych podczas Kongresu oraz zaprezentowali nasz nowy silnik Andoria ADCR. Bardzo ciekawa impreza tym razem organizowana była pod patronatem Urzędu Miejskiego w Krakowie, a sponsorami byli BOSMAL Bielsko-Biała, FIAT AUTO POLAND oraz FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA.

XIII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego
AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach (16-18.05.2007)


Andoria-Mot uczestniczyła po raz kolejny w tej imprezie. Targi te były rekordowe pod względem liczby wystawców i zajmowanej powierzchni. W targach uczestniczyło 753 wystawców z 23 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Finlandii ,Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Korei, Luxemburga, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski. Andoria-Mot zaprezentowała ofertę samochodów dostawczych GAZELA z nowym silnikiem typu ANDORIA ADCR. Nowoczesny, dynamiczny i ekologiczny (EURO 4) silnik plus sprawdzona solidna konstrukcja samochodu ponownie spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających. Przedmiotem ekspozycji były również zespoły prądotwórcze, w których produkcji Andoria ma ugruntowaną pozycje na rynku od kilkudziesięciu lat.

Nowy silnik ADCR (EURO 4, system wtrysku - common rail)
wprowadzony do seryjnej produkcji (20.12.2006)


Po kilkuletnich pracach badawczo-rozwojowych w grudniu 2006 roku Andoria-Mot wprowadziła do seryjnej produkcji silnik typu ADCR. Silnik wyposażony jest
w wysokociśnieniowy system wtrysku paliwa typu common rail firmy Bosch i spełnia wymagania emisji spalin EURO 4 zgodnie z dyrektywą 70/220 EEC. Silnik osiąga moc 115 KM przy 3700 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 250 NM przy 1800-2400 obr./min. Nowa jednostka napędowa jest w chwili obecnej montowana w samochodach Gazela w zakładach AVC w Litwie, a w najbliższym czasie montaż silnika w samochodach Lublin rozpocznie Intrall Polska.

Konferencja prasowa - 6.10.2004 godz. 9.00
(Obecna sytuacja w Andorii-Mot i spółkach)

Grupa Kapitałowa "ANDORIA-MOT" w skład której chodzą " Andoria -Mot" Sp. z o.o., ANDORIA DIESEL Sp. z o.o. Zakład Mechaniczny "ANDORIA" Sp. z o.o. oraz Odlewnia Motoryzacyjna Sp. z o.o. (błędnie nazywane córkami ANDORII S.A.) podejmuje szereg działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego jaki posiada Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A., która z powodów uwarunkowanych historycznie utraciła zdolność funkcjonowania na rynku. Podejmowane w latach 2000 - 2003 próby restrukturyzacji zarówno z racji społecznych jak i finansowych nie powiodły się. Obecnie prezentowana koncepcja utworzenia ( po upadłości) Andrychowskiego Parku Przemysłowego "ANDORIA" wpisuje się doskonale w strategię Grupy Kapitałowej, której jednym z celów nadrzędnych jest utrzymanie i odtwarzanie jak największej ilości efektywnych miejsc pracy. Należy jednak pamiętać, że podmioty gospodarcze muszą przynosić zysk, który pozwala na ich rozwój i możliwość skutecznego konkurowania na coraz trudniejszym rynku. Służby marketingowe "ANDORII-MOT" podejmują głęboką penetrację rynku przemysłu motoryzacyjnego w celu pozyskania nowych klientów. Nowe uruchomienia dotyczą: odlewów obrobionych w tym głowic, bloków silnikowych, obudów sprzęgieł i skrzyń biegów, czy obróbki odkuwek, szczególnie wałów korbowych, wszystko dla renomowanych firm zachodnich. Wejście na rynek wschodni z silnikami 4C90 w ilościach zbliżonych do tych, wykonywanych kiedyś na potrzeby DMP Lublin, to kolejny efekt prac marketingowców i kolejna szansa realizacji celów strategicznych grupy. Sytuacja w WSW "ANDORIA" S.A. zmusza do podejmowania wielu niekonwencjonalnych działań: organizacyjnych, technicznych i finansowych, które zabezpieczą byt i rozwój dla Grupy Kapitałowej a więc i jej pracowników a w konsekwencji Andrychowa. Uzyskane do chwili obecnej wyniki dobrze rokują na przyszłość, ale ta, niezależnie od naszych działań, uzależniona jest od sposobu prowadzenia upadłości WSW "ANDORIA" S.A. (która wydaje się być przesądzona).
Podjęte działania organizacyjnie przełożyły się na: powstanie spółek (które notabene były przewidziane w Planie restrukturyzacji) czy zmniejszenie liczby poziomów zarządzania, a materialnie: na zakupy nowych maszyn, urządzeń, sprzętu transportowego i pomiarowego poprawiając tym samym jakość produktów. Przywraca się właściwą gospodarkę remontową obejmującą niezbędne do utrzymania produkcji maszyny i urządzenia. Podjęte na szeroką skale remonty budynków, kolejny efekt materialny, w istotny sposób wpłyną na warunki pracy załóg poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej. Pracownicy otrzymują terminowo wynagrodzenie, posiadają wszystkie należne środki ochrony, będą pracowali w ogrzewanych pomieszczeniach a głównie, mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość nie obawiając się o swoją pracę.
W Grupie Kapitałowej, patrząc w przyszłość, podjęto realizację zadania inwestycyjnego "Budowa Fabryki Wałów Korbowych", rozpatrujemy możliwość wejścia kapitałowego do innych podmiotów gospodarczych, które pomogą nam zwiększyć efektywność produkcji. Prowadzimy szeroki front inwestycyjny finansowany środkami własnymi, kredytami oraz przez leasing.

Grupa Kapitałowa zatrudnia obecnie ok. 985 osób i przy pozytywnym rozwoju wydarzeń będzie nadal rosła.. Praca tych osób zapewnia kolejne miejsca pracy w: w WSW "ANDORIA" S.A. ok.100, "PRODNAR" Sp. z o.o. ok. 90, "MARWEX" Sp. z o.o. ok.30.

Błędna interpretacja prowadzonych działań powodowana pojawianiem się jednostronnych i mało precyzyjnych informacji staje się powodem napięć zewnętrznych ( w relacji z klientami) i wewnętrznych ( wśród załogi). Powyższe skłania nas do przygotowania w dniu 6 października o godz. 9.00 konferencji prasowej, w której uczestniczyć będą Prezesi poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy oraz Prezes WSW ANDORIA" S.A. Konferencja zorganizowana będzie w Sali narad A, w obiekcie 1B (obecny biurowiec). W trakcie konferencji będziemy udzielać odpowiedzi na pytania związane z wyżej przedstawionymi tematami.

Zapraszam!
Tadeusz Starowicz
Prezes Zarządu
ANDORIA-MOT Sp. z o.o.
AGRO SHOW 2004 - BEDNARY/k.Poznania
24-27 wrzesień 2004

VI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2004 po raz pierwszy organizowana jest w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dotychczasowe 5 edycji wystaw potwierdziło jej celowość, o czym świadczy stale wzrastająca liczba wystawców i zwiedzających, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Tym razem również Andoria-Mot weźmie udział w tej dynamicznie rozwijającej się imprezie.
Przedmiotem naszej ekspozycji będą zespoły prądotwórcze oraz samochody dostawcze Gazela.

Szczegółowe informacje o Targach na stronach
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Lokalizacja stoiska Andorii-Mot: Stoisko nr 35


ZAPRASZAMY
Andoria-Mot na 17 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich
"ENERGETAB 2004" w Bielsku-Białej (14-16 września 2004)

Oczywiście nie może zabraknąć naszej firmy na głównej imprezie branży energetycznej w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska na tej prestiżowej imprezie.
Przedmiotem naszej ekspozycji będą zespoły prądotwórcze oraz samochody dostawcze Gazela, często wykorzystywane przez brygady energetyczne.

Lokalizacja Targów: Teren ZIAD Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 220

Lokalizacja stoiska Andorii-Mot: Teren otwarty, Sektor L3, Stoisko 643


ZAPRASZAMY
Andoria-Mot na Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych
w Poznaniu w dniach 14-17.06.2004

Pragniemy zaprosić wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska na Targach w Poznaniu. Impreza będzie okazją do zapoznania się z naszą aktualną ofertą oraz do nawiązania, odnowienia bądź utrwalenia kontaktów z dynamicznie rozwijającą się Andorią-Mot.
Przedmiotem naszej ekspopzycji ze względu na tematykę targów bedą głównie zespoły prądotwórcze oraz samochody dostawcze Gazela.

Lokalizacja stoiska Andorii-Mot: Teren otwarty, Sektor 03, Stoisko 7


ZAPRASZAMY
Pobyt delegacji firmy "FEUER powertrain" w Andrychowie - 12.05.2004

W dniu 12 maj w Andorii-Mot gościła delegacja firmy "FEUER powertrain" (PFT) z udziałem Panów : Dietera FEUER -właściciela oraz Olivera Wönnmann - Prezes FPT. Podjęte rozmowy były kontynuacją poprzednich, prowadzonych w styczniu w Andrychowie oraz w kwietniu w Nordhausen. Niemieccy goście zapoznali się z dostępnymi terenami pod przyszłą inwestycję. Prowadzący rozmowy za najwłaściwszą uznali lokalizację w Andrychowie, chociaż równie wysoką ocenę uzyskały tereny położone w Kętach i Oświęcimiu. Przeważyły głosy przedstawicieli Andorii - Mot, którzy argumentowali wybór lokalizacji w Andrychowie chęcią wsparcia lokalnego rynku pracy. Przyjęty harmonogram realizacji inwestycji należy uznać za bardzo napięty a jego wypełnienie, poza zaangażowaniem inwestora i wykonawcy, w dużej mierze zależeć będzie od tempa prac administracji: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Zamiarem uczestników przedsięwzięcia jest aby na przełomie marca- kwietnia 2005 r. można było do nowej fabryki wprowadzić pierwsze obrabiarki i urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Goście oraz przedstawiciele Andorii-Mot uzgadniali treść umowy o współpracy pomiędzy firmami szczegółowo określającej zakres współdziałania, odpowiedzialności, polityki jakości, warunków realizacji zamówień, itp. Omawiano również projekt umowy spółki z udziałem partnera niemieckiego, która będzie produkować w nowej fabryce wały korbowe.
Drugą grupę tematów stanowiły zagadnienia techniczne związane z realizacją zamówień na wały korbowe dla firm MAN i MERCEDES. Pan Dieter Feuer stwierdził "Realizacja tych pierwszych zleceń pociągnie za sobą lawinę kolejnych, bo jesteście konkurencyjni". Strona niemiecka udziela Andorii-Mot dużego wsparcia technicznego i sprzętowego, uwiarygodniając tym swoje plany lokowania w Andrychowie szeregu swoich zamówień.
Dodatkowym wynikiem rozmów, potwierdzającym dobrą wolę naszych partnerów jest oferta szkolenia dla pracowników Andorii-Mot, w efekcie której pięciu naszych pracowników będzie gościło w Nordhausen w dniach 17-19 maja, przygotowując wspólnie z pracownikami FEUER powertrain dokumenty związane z systemem jakości.

Goście wysoko ocenili postęp prac związanych z uruchomieniem produkcji wału MAN, wyrażając nadzieję, że podobnie będzie z wałami MERCEDESA.

Prezes Zarządu Andorii-Mot Sp. z o.o.
Tadeusz Starowicz
Andrychów, 13 maja 2004 r.

Uzgodnienie wspólnego stanowiska - 5.02.2004

"Andorii-Mot" Spółki z o.o. z/s w Andrychowie,
reprezentowanej przez Prezesa Zarządu - Tadeusza Starowicza
i
INTRALL Polska" Spółki z o.o. z/s w Lublinie,
reprezentowanej przez wiceprezesa Zarządu - Piotra Mazura,
w sprawie produkcji samochodów Honker na dostawy do Iraku.

Status stron:
1. Syndyk DMP jest prawnym właścicielem praw do produkcji samochodów Honker.
2. Andoria-Mot jest Spółką, która do 31.12.2003 r. dzierżawiła od Syndyka urządzenia i prowadziła produkcję i sprzedaż samochodów Lublin i Honker.
3. INTRALL Polska od 01.02.2004 r, prowadzi produkcję i sprzedaż samochodów Lublin i Honker na podstawie kontraktów zawartych z Syndykiem DMP z wykorzystaniem urządzeń, w tym odkupionych od Andorii-Mot.

Sprawa kontraktu dostaw do Iraku:
Andoria-Mot w roku 2003 jako producent samochodów Lublin i Honker przedstawiła ofertę dostaw sprzętu motoryzacyjnego, która weszła w skład ofert kilku uczestników przetargu na dostawy do Iraku.
Andoria-Mot, przekazując 31 grudnia 2003 r. produkcję Spółce INTRALL Polska, poinformowała o swoim udziale w przetargu i otrzymała potwierdzenie ze strony INTRALL Polska zabezpieczenia, w przypadku wygranej Andorii-Mot, montażu niezbędnej ilości samochodów Honker. Stroną uprawnioną do negocjacji i zawarcia kontraktu jest Andoria-Mot.

Uzgodnienia:
Strony dołożą wszelkich starań zgodnie ze statusem każdej z nich, celem zabezpieczenia dostaw polskich samochodów Honker do Iraku w ramach wygranej w przetargu oraz dokonają wzajemnych rozliczeń zgodnie z uzgodnieniami między sobą.


Do wiadomości Syndyka Masy Upadłości Daewoo Motor Polska

Prezes Zarządu Andorii-Mot - Tadeusz Starowicz
Wiceprezes Zarządu INTRALL Polska - Piotr Mazur

(Dokument)
Oświadczenie w sprawie przetargu na dostawę samochodów HONKER do Iraku - 2.02.2004

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi dostaw samochodów Honker na wyposażenie armii irackiej Andoria-Mot chciałaby przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Po ogłoszeniu przetargu na dostawę sprzętu wojskowego do Iraku podjęliśmy działania zakrojone na szeroką skalę, aby produkty Andorii-Mot znalazły się w ofertach firm przygotowujących kompleksowe oferty. Nie bez znaczenia jest fakt, iż dzięki temu, że Wojsko Polskie używa samochodów Honker w Iraku, (które według naszych informacji sprawdziły się w trudnych warunkach pustynnych) spowodowało zainteresowanie tymi pojazdami.
W lipcu 2002 roku Andoria-Mot podpisała kontrakt z Armią Polską na dostawę Honkerów. Kontrakt jest ważny do końca 2004 roku i jest jeszcze w trakcie realizacji.

Zarząd Andorii-Mot zdecydował, że oferta na dostawę samochodów Honker zostanie przedstawiona każdej firmie, która wyrazi takie zainteresowanie. Przedstawiliśmy ofertę kilkunastu konsorcjom i firmom z całego świata. I co szczególnie chcemy podkreślić każda firma dostała jednakową ofertę.
Szczególnie współpracowaliśmy, z Bumarem i firmą Nour USA, które byłe najaktywniejsze w tej sprawie. Z przedstawicielami firmy Bumar spotykaliśmy się wielokrotnie i wymienialiśmy się informacjami na temat tego przetargu.
Również z Prezesem firmy Nour przy udziale firmy Ostrowski Arms spotkaliśmy się w Polsce i podpisaliśmy porozumienie o współpracy.
W ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni zamierzamy się spotkać z przedstawicielami Nour prawdopodobnie w Polsce. Sprawa jest na tyle poważna, że nie możemy zdradzić żadnych szczegółów dotyczących naszych rozmów do momentu wypracowania wspólnego stanowiska z firma Nour.

Prosimy przedstawicieli mediów o zachowanie spokoju i powstrzymanie się od komentarzy, gdyż rozgłos w tej sprawie może zaszkodzić finalizacji kontraktu.

Samochody dostawcze GAZELA

W listopadzie 2003 roku Andoria-Mot Sp. z o.o. rozpoczyna sprzedaż samochodów dostawczych Gazela wyposażonych w silniki Andorii 4CT90-1BE... EURO III.
Samochody dostępne są w wersjach FURGON, KOMBI, SKRZYNIOWY,
SKRZYNIOWY-BRYGADOWY, PODWOZIE DO ZABUDOWY.
Wszystkie pojazdy dostępne są z napędem 4x2 lub 4x4.

Szczegółowe informacje pod nr tel. +33 875 73 93 lub +33 875 75 05

Zapraszamy do współpracy

ANDORIA-MOT na Targach "ENERGETAB 2003" - 16-18.09.2003 - Bielsko-Biała

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na największej imprezie elektro-energetycznej w Polsce. W pięknych plenerach Bielska-Białej pod Szyndzielnią (ul. Armii Krajowej 220) w dniach 16-18 września 2003 odbędą się 16 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie "ENERGETAB 2003", których będziemy uczestnikiem.
Na targach będzie można obejrzeć nasze zespoły prądotwórcze i uzyskać informacje techniczne i handlowe na temat tych urządzeń.

Stoisko Andoria-Mot nr 531 w plenerze oznaczonym L3

Zapraszamy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Andrychowie - 12.01.2003

Zarząd ANDORII-MOT pragnie podziękować wszystkim pracownikom Spółki za udział w XI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i złożone datki, przeznaczone na zakup wyposażenia medycznego dla szpitali dziecięcych. Ogółem pracownicy złożyli - do oryginalnej puszki Orkiestry - 1515 zł, co dokumentuje stosowna lista.

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma została zaproszona do wzięcia udziału w licytacji złotego serduszka Orkiestry. Licytacja taka miała miejsce po raz pierwszy w Andrychowie, a złote serduszko było jednym spośród 500, które licytowano w całym kraju. Jak poinformowali organizatorzy Orkiestry złote serduszka licytowano po raz ostatni.
Z tym większą radością informujemy, że udało się nam wylicytować serduszko za kwotę 3,5 tys. zł. Ten niepodważalny sukces należy traktować nie tylko w kategoriach moralnych - choć to było przecież najważniejsze - ale także należy podkreślić jego wymiar marketingowy na rynku finansowym oraz w kontaktach z dostawcami i klientami firmy.
Nie był to jedyny sukces. W ręce ANDORI-MOT trafiły także monety z licencjonowanej serii, wyemitowanej z okazji dziesiątych urodzin Orkiestry - dar Narodowego Banku Polskiego.

Zarząd ANDORII-MOT dziękuje raz jeszcze załodze za okazaną ofiarność i serce. Ofiarność, tym bardziej godną podkreślenia, że okazaną w warunkach trudnych, kiedy trzeba się niekiedy liczyć z każdym groszem. Tym większy jej ciężar gatunkowy i powód do dumy.

Zarząd ANDORII-MOTINFORMACJA PRASOWA (24.04.2002)

Powrót Lublina

Po 8-miesięcznej przerwie w Lublinie wznowiona została produkcja samochodów dostawczych. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie Wytwórni Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. z Andrychowa, która podpisała stosowne umowy z syndykiem Masy Upadłości Daewoo Motor Polska oraz bankami.

Krok w przeszłość

Już w 2000 roku rozpoczęły się trudności finansowe grupy Daewoo, które nie sprzyjały działaniom rozwojowym lubelskiej fabryki. Po ogłoszeniu bankructwa DWMC w Korei, Daewoo Motor Polska funkcjonowała wprawdzie jako samodzielny podmiot gospodarczy, ale nie mogła w pełni kontynuować działalności produkcyjnej i handlowej. Możliwości te ograniczyło m.in. opóźnienie we wprowadzeniu nowego modelu samochodu LD - 100, spowodowane kłopotami finansowymi głównego udziałowca oraz trudna sytuacja na polskim rynku motoryzacyjnym, a szczególnie tendencje spadkowe w sprzedaży samochodów.
Podejmowano próby znalezienia inwestora strategicznego. Najpoważniejszym partnerem był wówczas Pol-Mot Holding, który przez kilka miesięcy podtrzymywał działalność produkcyjną DMP (zmontowano 1000 samochodów Lublin na zamówienia Pol-Motu). Jednak uzgodnienia pomiędzy tą firmą a stroną koreańską, zawarte we wstępnym porozumieniu, nie weszły ostatecznie w życie z powodu braku akceptacji władz DWMC. Dlatego kolejnym krokiem kierownictwa DMP był wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, o czym orzekł Sąd Rejonowy w Lublinie 1 października 2001 roku.
Mimo tych kłopotów w roku 2001 fabryka sprzedała 2740 samochodów Lublin, co zapewniło jej 12 - procentowy udział w rynku samochodów MCV.

Zakład w nowej strukturze

Pod koniec ubiegłego roku zarząd Wytwórni Silników Wysokoprężnych ANDORIA SA podjął rozmowy z syndykiem Masy Upadłości DMP o możliwości kontynuowania produkcji samochodów Lublin 3. W grudniu 2001 r. podpisano w tej sprawie list intencyjny. ANDORIA S.A. powołała spółkę z o.o. Andoria-Mot, która zajęła się pozyskaniem środków finansowych na produkcję oraz organizacją sieci sprzedaży. WSW ANDORIA SA, Andoria-Mot Sp. z o.o. i syndyk Masy Upadłości DMP podpisali umowę o współpracy. Umowa reguluje stronę organizacyjną funkcjonowania przedsiębiorstwa i rozliczenia finansowe stron. Na bazie dotychczasowego zakładu montażu został utworzony Zakład Produkcji Samochodów WSW ANDORIA SA, który dzierżawi od syndyka obiekty wraz z wyposażeniem. Uzyskał on prawa do produkcji samochodów Lublin i Honker.

Wznowienie produkcji

2 kwietnia br. w Zakładzie Produkcji Samochodów WSW ANDORIA SA wznowiono produkcję Lublinów. Uruchomienie montażu było możliwe dzięki kredytowi udzielonemu przez Kredyt Bank Oddział w Lublinie.
W niespełna miesiąc od uzyskania kredytu uruchomiono produkcję samochodów. Zatrudniono 400 osób, byłych pracowników DMP, doświadczonych w branży motoryzacyjnej. Odbudowano współpracę z zakładami kooperującymi, co również zapewniło kilkaset miejsc pracy. Nadal więc 90 procent komponentów używanych do produkcji samochodów pochodzi z polskich fabryk.
Plany zakładają produkcję ponad 3000 samochodów Lublin rocznie. Tę wielkość wyznaczają: próg rentowności i opłacalności przedsięwzięcia, a także ilość zamówień złożonych przez dealerów współpracujących z Andorią-Mot.

Lubliny z nowym logo - oferta sprzedaży

Samochody Lublin od 2 kwietnia br. mają nowy znaczek na masce, ale nie zmieniła się oferta sprzedaży Andorii-Mot. Firma proponuje te same wersje samochodów, nie zmieniły się również ich ceny. Przykładowo, podstawowa wersja Lublina 3 - podwozie 2,9 t. kosztuje 36 000 zł netto, wersja kombi - 47 600 zł, furgon - 39 300 zł, a furgon 3,5 t. - 47 900 zł. Zakład współpracuje nadal z firmami wykonującymi zabudowy specjalne.
Lubliny wyposażone są w andrychowski silnik EURO II 4CT90. W trakcie uzyskiwania certyfikatu jest silnik EURO III. Planuje się, że jeszcze w tym roku będzie on montowany w samochodach na eksport. W drugim półroczu bieżącego roku Lublin 3 powróci na rynek czeski.

Sieć dealerska i serwisowa

Stroną organizacyjną sieci sprzedaży zajęła się spółka Andoria-Mot. Obecnie Lublin sprzedawany jest w 42 salonach dealerskich na terenie kraju.
Sieć serwisowa natomiast obejmuje 74 stacje obsługi. Gwarancja na Lubliny wynosi 12 miesięcy (lub przebieg 100 tys. km). Klienci mogą skorzystać ponadto z możliwości wykupienia dodatkowego roku gwarancji. Decyzję tę mogą podjąć w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu pojazdu. Aktualna jest także usługa assistance.
Na najbliższe trzy miesiące dealerzy złożyli zamówienia na 300 - 330 samochodów miesięcznie. Ponadto zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych spółka zamierza uczestniczyć w przetargach. Liczy także na dalsze zakupy wojska, poczty, straży pożarnych, służb drogowych i energetycznych.
Samochód Lublin 3 ma wciąż swoje atuty handlowe. Nie jest wprawdzie konstrukcją najnowszą, ale był stale modernizowany, dzięki czemu może nadal konkurować ze średniej klasy pojazdami segmentu MCV.

Strona startowa serwisu Przejdź do góry tej strony

| START | Nowości | English version |
| Produkty | Dealerzy | Serwis | Firma | Prasa | Kontakt |

Copyright © 2002 Andoria-Mot Sp. z o.o.